Een nieuwe tijd! trapt af bij de Erfgoed Deal

02
Ma Maa

Een nieuwe tijd! trapt af bij de Erfgoed Deal

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we zijn geselecteerd als een van de eerste projecten die erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat de komende drie jaar door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal.

Vanuit de Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. In de eerste zeven projecten die meedoen worden de thema’s van de Erfgoed Deal goed zichtbaar.

Bijvoorbeeld binnen het thema klimaatadaptatie zijn de projecten Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof toegekend, voor energietransitie en duurzaamheid het project Amsterdam Wetlands, voor stedelijke groei en krimp het project Stadspark Weert. Ons project Een Nieuwe Tijd, de Wijkaanpak De Pas en VONDST richten zich op participatie en erfgoed in omgevingsvisies. Deze projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal die toekomstige initiatiefnemers kunnen helpen bij het vormgeven van hun plannen. De tweede ronde Erfgoed Deal start deze zomer, initiatiefnemers kunnen zich bij het programmabureau melden. 


Op 9 maart was de ‘kick-off’ van Een nieuwe tijd! als één van de projecten van de Erfgoed Deal. Nog net voor de corona crisis uitbrak vond er een ontmoeting plaats bij Natuurpark Kronenkamp in Neede. Netwerker Jephta Dullaart schreef er een blog over: klik hier.

Informatie over de Erfgoed Deal en het programmabureau is te vinden op www.erfgoeddeal.nl. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.


`