Groen in de Wijk

01
Di Jun

01 juni t/m 28 februari 2021

Groen in de Wijk

Werken aan klimaatadaptatie door de inzet van erfgoed

Een bijzonder onderdeel van het project Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek is het deelproject Groen in de (wederopbouw)wijk. De waarde en betekenis van de openbare ruimte en het groen worden vaak onderschat. Ook het (ontbreken van) eigenaarschap van deze plekken zorgt vaak voor verschraling en verrommeling. In het oorspronkelijke wijkontwerp van een wederopbouwwijk had het groen een belangrijke betekenis en was het een onmisbaar onderdeel van het geheel. Maar nu?

De wederopbouwwijk van nu is niet meer zo innovatief en bijzonder als tijdens de bouw. De (transformatie en verduurzamings-) opgaven in deze wijk zijn enorm. Particulier, gemeente- en corporatiebezit gaan door elkaar heen en van wie is dan eigenlijk het groen? In de toekomstige opgave van klimaatadaptatie kan dat groen en die openbare ruimte van essentieel belang zijn. Maar hoe?

In het project Een nieuwe tijd! is er ruimte om te experimenteren met deze materie. Hoe zet je erfgoed in bij de opgaven van nu. Concreet: hoe zet je de oorspronkelijke visie en opzet van de wederopbouwwijk in voor een klimaat-adaptieve wijk. De samenwerking tussen gemeente, corporatie, bewoners, Buha, Waterschap Rijn en IJssel en adviseurs vanuit Gelders Genootschap moet resulteren in concrete oplossingen voor een specifieke wijk in Doetinchem, uiteraard binnen de door de betrokken partijen gestelde randvoorwaarden. De resultaten uit deze pilot worden landelijk gedeeld (en hopelijk daarna toegepast) via de kanalen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoeddeal, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere partijen.

Het is een bijzonder project, die de toekomst van de leefomgeving een beetje vorm kan geven en een voorbeeldfunctie kan hebben wanneer het gaat om de opgaven in wijken in de rest van Nederland.


Meer info

Meer weten?

Blijf op de hoogte via onze socials en website!

Foto's

Projectdetails

Tijdstip
van 00:00 tot 00:00

Duur
van 01-06-2021
tot 28-02-2021

Thema's
Draagvlak
Duurzaamheid
Omgevingswet
Wijkaanpak

Categorieën
Agenda-item
Educatief
Evenement
Project-item

`