Lessen uit de wederopbouw

Lessen uit de wederopbouw

Nieuwe energie uit de wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog was er in het hele land sprake van hoge woningnood. De wijken die in deze wederopbouwtijd in hoog tempo uit de grond werden gestampt, hebben tegenwoordig een dubbele reputatie. Door (oud)bewoners worden hun buurten hoog gewaardeerd, terwijl mensen die onbekend zijn met de wijken ze al gauw bestempelen als saai, eentonig en soms onveilig.

Inmiddels zijn we na het bouwen van de wijken een halve eeuw verder en zijn ze aan vernieuwing en verduurzaming toe om mee te kunnen groeien met het snel in ontwikkeling zijnde Nederland. Welke rollen zijn er weggelegd voor de wederopbouwwijken, en wat zijn daarbij de kansen en mogelijkheden? In het magazine ‘Lessen uit de wederopbouw’ gaan we in gesprek met vijf Achterhoekse woningcorporaties die wijken uit de wederopbouwtijd hebben aangepakt. Welke methoden zijn daarbij toegepast? Hoe zijn bewoners bij de werkzaamheden betrokken? Zo vertelt De Woonplaats over hun vraaggerichte aanpak en legt Sité Woondiensten uit hoe ze bewoners in de wijk Schöneveld, Doetinchem, hebben uitgedaagd om ook zelf tijdens de werkzaamheden met hun woning aan de slag te gaan.

Daarnaast vertelt Wonion over een circulair bouwproject, schetst ProWonen een beeld van wederopbouwwijken in dorpen en legt Plavei uit hoe de samenwerking met andere partijen is verlopen. Tot slot komen columnisten en bewoners aan het woord die elk vanuit hun eigen invalshoek iets vertellen over hun ervaring met wijken uit de wederopbouwtijd. ‘Lessen uit de wederopbouw’ is kortom een inspirerend magazine voor de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties om te tonen hoe de Achterhoek met hun erfgoed uit de wederopbouwtijd omgaat en dat laat zien hoe boeiend, levendig en toekomstbestendig de wijken zijn!

 


Magazine bestellen

Wil je graag een gedrukte versie van het magazine bestellen? Neem hiervoor contact met ons op.

 


Magazine bekijken


Meer info

Meer weten?

Wil je graag een bijdrage leveren aan het magazine? Of ontvang je graag een exemplaar? Laat het ons weten!  klik hier

Foto's

Projectdetails

Thema's
Draagvlak
Duurzaamheid
Omgevingswet
Wijkaanpak

Categorieën
Educatief
Project-item

`