Bakens van een nieuwe tijd

Bakens van een nieuwe tijd

Quickscan architectuur en stedenbouw Wederopbouwperiode (1940 - 1965)

Bijzondere architectuur en erfgoed uit de wederopbouwperiode is in de gemeente Bronckhorst in 2014 al in beeld gebracht dankzij een onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren.

In het rapport ‘Bakens van een nieuwe tijd. Quickscan architectuur en stedenbouw Wederopbouwperiode (1940-1965)’ wordt duidelijk gemaakt dat de identiteit van de gemeente Bronckhorst niet alleen maar bepaald wordt door de vele landgoederen en kastelen die wij rijk zijn. Maar ook door karakteristieke bouwwerken die in de naoorlogse periode in onze gemeente tot stand zijn gebracht. De wederopbouwperiode is een bijzondere periode in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het was door de ontwikkeling en toepassing van tal van nieuwe materialen en werkwijzen, een periode van vernieuwing op het gebied van architectuur. Het stedenbouwkundig ontwerp kenmerkte zich door nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer als ordeningsprincipe. De vroeg-naoorlogse gebouwen en wijken verdienen dan ook meer aandacht voor de bestaande – soms verhuld geraakte – (steden)bouwkundige kwaliteiten. De waardering voor het erfgoed van de wederopbouwperiode neemt de laatste jaren gestaag toe.

Het rapport ‘Bakens van een nieuwe tijd’ is hier te vinden.


Meer info

Foto's

Projectdetails

Thema's
Draagvlak
Omgevingswet
Wijkaanpak

Categorieën
Educatief
Project-item