OMD: Gemeente Doesburg

14
Za Sep

14 september 2019

OMD: Gemeente Doesburg

Laat je verwonderen door al het moois dat is gebouwd tijdens de wederopbouwperiode. Ontdek hier wat je kunt bezoeken in de gemeente Doesburg.

In Doesburg is het meest bekende voorbeeld van wederopbouw de Martinikerk. Dit prachtige monument is op 14 september van 10.00 uur tot 17.00 te bezoeken. Het verhaal van de verwoesting en herbouw van de toren en kerk in Doesburg is illustratief voor de wederopbouwperiode. Er werden niet alleen nieuwe woningen gebouwd, ondanks de schaarse middelen werden ook oude gebouwen hersteld.


Wederopbouw in de Doesburg

Martinikerk

Auteur: Carl König

De bevrijding van Nederland bracht helaas ook slachtoffers en schade met zich mee. Terwijl de Duitsers Doesburg nog bezet hadden en de geallieerde troepen vanaf de oostkant de stad beschoten, bevond de bevolking zich in de Middeleeuwse kelders. Op 15 april 1945 kregen de Duitsers bevel zich achter de IJssel terug te trekken. Zij kregen opdracht eerst de drie hoogste gebouwen in Doesburg te vernietigen. De molen, de watertoren en de kerktoren werden vervolgens opgeblazen, zodat de geallieerden er geen waarnemers konden plaatsen om op de terugtrekkende Duitsers te schieten. De kerktoren werd finaal weggeblazen. Dit was fataal voor het Hemony carillon uit 1656, maar ook het schip van de kerk en het orgel uit 1829 gingen verloren.

Toen Koningin Wilhelmina Doesburg in 1945 bezocht, zag zij de verwoeste kerk en zei: dit gebouw zal in oude luister herrijzen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de herbouw van de kerk stortte een pilaar spontaan in: als door een wonder bleef het gewelf dat op de pilaar rustte behouden. Na drie dagen en nachten hadden moedige bouwvakkers het gewelf afdoende ondersteund. Op daaropvolgende inspectie bleken ook andere pilaren instabiel. Alle pilaren zijn daarop geïnjecteerd met een verhardingsmiddel. Halverwege de restauratie, op 19 augustus 1964, kon Nol Roelofsen, medewerker van restauratiebedrijf Woudenberg, de haan op de toren plaatsen. Letterlijk op zijn klompen, en ook zonder veilige zekering; hij was nooit bang zei hij later. In 1965 werd een nieuw carillon geïnstalleerd en in 1972 was ook het Walcker orgel, afkomstig uit de Nieuwe Zuiderkerk in Rotterdam, gereed. Op 31 augustus van dat jaar, de verjaardag van de inmiddels overleden Koningin Wilhelmina, werd de kerk feestelijk geopend door prinses Beatrix. Kerk en toren hadden hun oude luister herkregen.

 


Meer info

Open Monumenten Dag kent in 2019 naast het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ ook het regionale thema ‘Wederopbouw’. Erfgoed uit deze onbekende en daarom onbeminde periode is in de hele Achterhoek tijdens Open Monumenten Dag te bezoeken. Benieuwd naar welke panden in het weekend van 14 en 15 september in jouw regio zijn opengesteld? Zie hier of www.openmonumentendag.nl

Foto's

Projectdetails

Tijdstip
van 01:00 tot 00:00

Duur
van 14-09-2019
tot 14-09-2019

Thema's
Draagvlak

Categorieën
Agenda-item