Schaalvergroting

06

1955

Schaalvergroting

In de wederopbouwperiode werd de landbouw zo ingericht dat er ‘nooit meer honger’ zou zijn.

Net als in de industrie moest ook de landbouwsector weer snel worden opgebouwd. De hongerwinter stond bij veel mensen vers in het geheugen. ‘Nooit meer honger’ was het devies. Hiervoor moest er veel gebeuren. In de oorlog waren namelijk boerderijen verwoest en was er veel landbouwgrond onder water gezet. In de Achterhoek waren veel kleine boeren aanwezig die eigenlijk niet genoeg opbrengsten van hun bedrijf haalden.

Om de landbouwsector goed op te bouwen werd er grootschalige ruilverkaveling ingezet. Dit hield in dat kleine perceeltjes werden samengevoegd tot grote stukken land. Hierdoor kon de boer efficiënter werken en meer opbrengsten van zijn land halen. Daarnaast konden boerderijen groter worden, wat ook meer opbrengsten met zich meebracht. Nieuwe machines als tractoren hielpen hierbij.

De ruilverkaveling betekende in veel gevallen dat het landschap erg veranderde in de naoorlogse jaren. Onder andere in Beltrum heeft er ruilverkaveling plaatsgevonden. Door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is Beltrum aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang. Deze gebieden onderscheiden zich omdat ze een bijzonder voorbeeld van landschapsinrichting zijn.

Al in 1950 werd er in Beltrum gestart met ruilverkaveling en werd er vooruit gelopen op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er werd gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast werd er in Beltrum ook een streekverbeteringsprogramma ingezet om maatschappelijke achterstanden te bestrijden.

Beeld en geluid

Boeren in vroeger tijden

`