Woningnood

05

1950

Woningnood

Naast de verwoestingen bracht de nieuwe tijd na de oorlog nog een uitdaging met zich mee: woningnood.

Na vijf zware jaren van oorlog was er weer hoop op een goede toekomst. Ondanks de grote verwoesting en de schaarste was er na de oorlog sprake van optimisme en geloof in een nieuwe tijd. De bevolking groeide snel in deze tijd. Van negen miljoen mensen in 1945 naar elf miljoen in 1960. Maar omdat de wederopbouw zich eerst op de industrie en infrastructuur had gericht deed zich al snel een nieuw probleem voor: Woningnood.

De woningnood was zo hoog dat deze tot ‘volksvijand nummer 1’ werd bestempeld. Veel mensen moesten jarenlang op een wachtlijst staan totdat ze een woning konden betrekken. Om zo snel en efficiënt mogelijk te bouwen werd er gebruik gemaakt van standaardisering in de woningbouw. Dit hield in dat er op veel plekken dezelfde huizen werden gebouwd. Ook werd er gebruik gemaakt van nieuwe materialen als beton en staal die snel verwerkt konden worden. In alle dorpen en steden in Nederland werden in een heel snel tempo nieuwe wijken gebouwd. Zodoende moest er voor iedereen een plek om te wonen zijn. Ook in de Achterhoek zien we nu nog steeds deze wijken. Er was veel aandacht voor lucht, licht en ruimte wat paste bij de moderne tijd. Ook moesten er voorzieningen in deze wijken worden aangebracht als scholen, winkels en kerken.

Voor veel mensen in de Achterhoek, die meestal een achtergrond in de agrarische sector hadden, was het wel even wennen zo’n nieuwbouwhuis. Het was van alle gemakken voorzien, zoals een waterleiding en douche. Voor heel veel mensen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend in de jaren 1950. Bij een nieuwe tijd hoorden nieuwe dingen. En het duurde niet lang of in de jaren 1960 deden ook in veel huizen huishoudelijke apparaten en de televisie hun intrede.

Beeld en geluid

Andere tijden - Woningnood volksvijand nr.1

Museumwoning uit de jaren 50 in Hengelo (ov.)

Afbeeldingen

`