Informatie

Wat is ‘Een nieuwe tijd’?

Elf gemeenten in de Achterhoek slaan de handen ineen voor een gezamenlijk project waar het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode dat deze regio bezit, groots onder de aandacht wordt gebracht.

Het wordt een project waarin de verhalen en de tijdsgeest van deze periode centraal staan, maar waar ook een brug wordt geslagen naar de opgaven van nu. Maatschappelijk draagvlak, leefbaarheid en participatie en natuurlijk duurzaamheid en energietransitie zijn daarbij uitgangspunt.

De Achterhoek probeert met dit project de samenwerking tussen de regionale partners te versterken en afspraken te maken met de provincie Gelderland, de Rijksoverheid en relevante regionale partijen over de aanpak van en inzet op de opgaven rond wonen en (leegstaand) vastgoed. Het is belangrijk hierin te investeren, om ook in de toekomst een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Het gaat om de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Grote en kleine gemeenten trekken op als regio en vergroten samen de kennis en ervaring.

Het project wordt ondersteund door de provincie Gelderland, de Erfgoed Deal en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Meer info

Wederopbouw als basis voor een nieuwe tijd

Het gekozen thema van het project  is de wederopbouwperiode, maar dit erfgoedthema is niet het doel van het project. Erfgoed wordt in dit project ingezet als een middel om andere doelen te bereiken.

Lees meer over de projectdoelen >

Lees meer over over de wederopbouwperiode>

Foto's

`